aa.jpg aaa.jpg azonbovenjerusalem.jpg ba.jpg bbb.jpg c.jpg d.jpg f.jpg g.jpg i.jpg

 למה בירושלים?

אנו המארגנים את "חיבוק ירושלים", רואים בירושלים כמקום הנכון ביותר לפתוח בו את חווית השלום בין הפלסטינים לישראלים. עיר מיוחדת במינה במזרח התיכון בה ישראלים ופלסטינים שוכנים בקרבה זה לזה, חיים ביחד  ועובדים ביחד.

מה שמחבר בין הפלסטינים לישראלים בירושלים, היא האהבה שניהם חשים כלפי העיר העתיקה.
ירושלים מקודשת ליהודים ולמוסלמים. ב"חיבוק ירושלים"  אנו יוצרים כוונה לשלום, וממחישים  את התחושה של מהזה אומר לגור ביחד באהבה אחדות והרמוניה  

כאשר תושבי ירושלים יפתחו את לבם זה אל זה ויראו בשכניהם כשווים, אז יתחילו הפערים להימחק וכאשר יתעורר ויתממש רצונם לגור יחדיו בירושלים ללא מחיצת הפרדה, במהרה כך יהיה בכל ארץ הקודש.  
תארו לעצמכם, ישראלים ופלסטינים, שני עמים, שני לאומים, גרים זה לצד זה, במדינה אחת ללא גבולות, כאומה אחת עם בירה אחת, ירושלים.

חיבוק ירושלים מבטא באופן מוחשי את רצון האנשים לשינוי. העיר ירושלים, ליבה של העולם, היא מהווה סמל לשלום וחמלה בין כל קצוות העולם.  בואו ונתן לאחדות ושלום להתממש בתוכה